De Aannemers van Spoorwegwerken lanceren hun preventiecampagne: “Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!”

Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!

 

De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (Uasw), een groepering binnen de Confederatie Bouw, lanceert haar preventiecampagne 2017-2018 in samenwerking met Constructiv. Dat de bedrijven uit de spoorwegsector (sporen, bovenleidingen en seinstelstels) op zoek zijn naar nieuwe medewerkers, neemt niet weg dat ze alert zijn voor elk risicio… Max herinnert ons daaraan op een speelse en constructieve manier.

Voorkomen is beter dan genezen als het op veiligheid aankomt! Hoewel het aantal arbeidsongevallen in de spoorwegsector tussen 2011 en 2015 met ongeveer 46% is gedaald (zie bijlage), mogen de bedrijven uit deze sector nu niet op hun lauweren gaan rusten. De Verletmeter Arbeidsongevallen (VA) van Constructiv, die de ernst van de arbeidsongevallen meet via de duur van de afwezigheid, is tussen 2014 en 2015 immers met bijna 15% (zie bijlage) gestegen.

Sinds 2016 is bovendien een stijging van de afwezigheden wegens een ziekte of een arbeidsongeval met minder dan 30 dagen arbeidsongeschiktheid (Globale Verletmeter of GV) vast te stellen. Constructiv tekende voor deze parameter een stijging met vrijwel 25% op tussen 2013 en 2015.

“Wij oefenen een boeiend, maar zwaar beroep uit. Onze opdrachtgevers (Infrabel, Tuc Rail, De Lijn, de TEC en de MIVB en meer algemeen al onze logistieke en industriële partners voor het leggen van sporen) zijn veeleisend, zeker wanneer het over veiligheid gaat. Wij doen aan Asset Management, dus wij onderhouden spoorwegnetwerken, sporen, bovenleidingen en seinstelsels die in gebruik zijn. Dat maakt de coördinatie en uitvoering van het werk complex en de werkomstandigheden zijn bovendien zeer moeilijk, vooral ’s nachts en in het weekend,” zegt Dirk Rotthier, Voorzitter van de Uasw en Afgevaardigd Bestuurder van Frateur De Pourcq, een bedrijf dat al sinds 1887 bestaat.

De campagne heeft dus niet alleen tot doel om arbeiders voor de sector aan te trekken, maar ook om de medewerkers te wijzen op de risico’s waaraan ze blootstaan en ze hierover informatie te geven. Het uiteindelijke doel is hun veiligheid verbeteren en het aantal arbeidsongevallen verminderen. “De sector werft jaarlijks ongeveer 250 personen aan. De lonen liggen hoog en de opleidingen zijn intensief. De redenen hiervoor zijn het technische karakter van de sector en de risico’s die gepaard gaan met het werk”, zegt Benoît Frauenkron, Technisch Directeur van het bedrijf Jérouville uit Libramont en Ondervoorzitter van de Uasw.

Max is het symbool van deze actie. Via een reeks affiches toont hij “het goede spoor om te volgen” in een aantal concrete situaties die de werknemers van de spoorwegsector dagelijks meemaken. Hij neemt het telkens op tegen zijn collega’s die het slechte voorbeeld geven en laten zien hoe het niet moet. Jammer genoeg komen die onveilige gewoontes in de praktijk nog te vaak voor.

U kan de affiches online downloaden hier.

 

Bron: Constructiv

Bron: Constructiv